ชื่อ - นามสกุล :นางรุจิรัตน์ รัตนเพชร
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 1