ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :