ชื่อ - นามสกุล :นางสาวฑิฆัมพร ศักย์กุญภรณ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :การเงิน
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : 1