[ นิธิวิทย์4253 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นิธิวิทย์ สายสุ้ย
ชื่อเล่น : 
เอ็ม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
16/2/2523
อายุ : 
39
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
makam_777@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
112
อำเภอ : 
วาริน
จังหวัด : 
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ : 
34190
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ธุรกิจส่วนตัว
การศึกษา : 
ปริญญาตรี