ศุกร์์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

ประกาศผลสอบแก้ตัว

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
  เนื่องจากในแต่และภาคเรียนมีนักเรียนที่ติด 0, มส  จำนวนมาก โรงเรียนได้จัดสอบแก้ตัว ครั้ง แต่ยังมีนักเรียนอีกหลายคนสอบแก้ตัวไม่ผ่าน หรือไม่ดำเนินการสอบแก้ตัว จึงทำให้นักเรียนเหล่านั้นไม่สามารถจบหลักสูตรได้
เข้าชม 47  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562