อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

วันครู

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 )
 จุดประสงค์ในการมีวันนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก
เข้าชม 211  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2561