ศุกร์์ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560

สอบกลางภาคเรียนที่1/2560 (วันที่ 3)

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จัดสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2560
เข้าชม 100  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560