พุธ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2560

กิจเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 )
โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 17-19 มกราคม 2560 ณ เขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
เข้าชม 131  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2560