[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  poll

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  แผนที่โรงเรียน
  พยากรณ์อากาศ
  ผลการออกรางวัล


    
  รายการ Gallery หน้าหลัก    
  ปัจฉิมนิเทศ ( 15/มี.ค./2560 )
      ปัจฉิมนิเทศเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติมาทุกปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา จะมีการอวยพรของครู อาจารย์ที่ให้พรแก่ผู้ที่จะจบการศึกษามีการให้ของขวัญเป็นที่ระลึกจากทาง รร. ในวันปัจฉิมนิเทศนี้ไม่ได้มีแคผู้ที่สำเร็จการศึกษาและอาจารย์แต่มีทั้งรุ่นน้องซึ่งมีส่วนในกานจัดงานปัจฉิมนี้ขึ้นเพื่ออำลาและอวยพรรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษามีการให้ดอกไม้และของขว็ญเล็กๆน้อยๆต่อกันเป็นการแสดงความรักที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่อยู่ในรั้ว รร เดี่ยวกัน
  โครงการสายลับวัยเรียน ( 28/ก.พ./2560 )
      เจ้าหน้าที่ตำตรวจ สภ.บ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย อบรมนักเรียนและให้ความรู้ เพื่อป้องกันอาชญากรรม ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในวัยเรียน
  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2/2559 ( 23/ม.ค./2560 )
      กิจกรรมการเดินทางไกล   อยู่ค่ายพักแรมควรเป็นกิจกรรมที่ครู   ผู้กำกับคิดค้นวิธีให้เด็กได้รู้สิ่งต่าง ๆของชีวิต   เช่นการสร้างนิสัย   การบำเพ็ญประโยชน์รู้จักปรับตัวเข้าหากันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยให้ฝึกปฏิบัติตนด้วยการทำงานร่วมกันเป็นหมู่    ให้รู้จักยอมรับในบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน    ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม    สร้างเสริมคุณธรรม   ความมีวินัย   ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อยามคับขันสอนให้เด็กดำรงชีวิตกลางแจ้งโดยไม่นิ่งเฉย    กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สอนโดยใช้วิธีให้เล่นเกมและทำงานปฏิบัติจริง     ตามแผนงานฝึกอบรมที่คณะครูร่วมกันวางแผนกำหนดเป็นตารางกิจกรรม   หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณานำมาใช้กำหนดเป็นกิจกรรมลูกเสือ   คือ  มีการศึกษาถึงแนวความคิดของเด็กและส่งเสริมให้เด็กสอนตนเองแทนที่จะถูกสอน   ดังนั้นครูเพื่อรับผิดชอบควรเตรียมการไว้อย่างรอบคอบ  หรือ  ขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ
  พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ( 6/ธ.ค./2559 )
      วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี
   
            เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ
  ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 /2559 ( 6/ธ.ค./2559 )
      การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  พิธีร่วมพลังแห่งความภัคดี ( 22/พ.ย./2559 )
      ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภัคดี
  คณะครูอบรม ( 28/ต.ค../2559 )
      คณะครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม อบรมการใช้เทคโนโลยี ในการสอน ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ( 23/ก.ย./2559 )
      แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ( 19/ส.ค./2559 )
      ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำเจ้าราม
   เนืองในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 19/ส.ค./2559 )
      ความหมายของคำว่า "แม่"
   
       คำว่า “แม่” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ไว้ดังนี้
   
       แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน
       ในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ซึ่งหมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น
   
       1. แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้
          - หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้
          - คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน
          - คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 -> [จำนวน 34 อัลบัม]
  << 1 2 3 4 >>