[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 4 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  poll

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  แผนที่โรงเรียน
  พยากรณ์อากาศ
  ผลการออกรางวัล


    
  รายการ Gallery หน้าหลัก    
  กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 ( 19/ส.ค./2559 )
      การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน
  คณะกรรมการนิเทศภายใน ( 5/ส.ค./2559 )
      คณะกรรมการนิเทศภายในจากคณะกรรมการสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ตามโครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์เรียนรู้นักเรียนมัธยมศึกษา จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
  รณรงค์ประชามติ ( 5/ส.ค./2559 )
      การออกเสียงประชามติ
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
  การออกเสียงประชามติ (Referendum) คือ การนำร่างกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ ไปผ่านการตัดสินเพื่อแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย นับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อแนวทางการปกครองประเทศ และถือเป็นประชาธิปไตยทางตรงแบบหนึ่งซึ่งประชาชนมีส่วนมีเสียงโดยตรงในการบริหารราชการแผ่นดิน
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ( 30/ก.ค./2559 )
      สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมงเช้า หรือตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 เวลา 08.00 น. นั่นเอง ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง (บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบัน)
  แห่เทียนจำนำพรรษา ( 15/ก.ค./2559 )
      เทียนพรรษา เป็นมาอย่างไร
  พระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดต่างๆ มีกิจวัตรสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือไหว้พระสวดมนต์ หรือที่เรียกกันว่า “ทำวัตรสวดมนต์” ปกติจะทำวันละ ๒ เวลา คือเช้ากับเย็น ดังเป็นที่รู้กันในนามว่า ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
  เครื่องสักการะที่ใช้ในการทำวัตรสวดมนต์ก็คือ ธูป และ เทียน ซึ่งมักมีประจำอยู่แล้ว ส่วน ดอกไม้ นั้นย่อมเป็นไปตามโอกาสที่ญาติโยมจะถวายมา วันไหนไม่มีดอกไม้ก็จุดแต่ธูปกับเทียน
  เครื่องสักการะเช่นนี้ ชวนให้นึกถึงอารัมภกถา หรือบทนำก่อนทำวัตรตอนหนึ่งที่ว่า อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยาก หมายความว่า ดอกไม้ธูปเทียนนั้นเป็นของตามแต่จะได้มา ได้มาอย่างไรหรือมีอย่างไร ก็ใช้อย่างนั้น ไม่มีก็ไม่ใช้ จึงอยู่ในลักษณะเป็น “บรรณาการของคนยาก”
  ปลูกต้นไม่ ( 13/ก.ค./2559 )
      ปลูกต้นไม้ในห้องช่วยลดมลพิษ  ปลูกต้นไม้ในห้อง โดยปลูกไม้กระถางผสมถ่านกับดิน ถ่านจะเป็นตัวช่วยดูดซับสารมลพิษและจุลินทรีย์ภายในห้องได้  ลดการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดภาวะโลกร้อน หันมาใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก เพราะการเผากำจัดถุงพลาสติกในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธี ต้องใช้พลังงานจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ แยกขยะอินทรีย์ การแยกขยะอินทรีย์ ออกจากขยะอื่นๆ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ทั้งในบ้านและอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการกำจัด ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20% หรือคิดเป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ 1 ตันต่อรถยนต์ 1 คัน    ใช้บริการรถสาธาณะ  การขับรถยนต์น้อยลง นอกจากช่วยประหยัดน้ำมันแล้ว ยังลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ร่มรื่นในบ้าน การปลูกต้นไม้ที่สามารถให้ร่มเงาได้ ไว้ทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของบ้าน ร่มเงาของต้นไม้ก็จะช่วยบังแสงอาทิตย์ ที่ส่งมาสร้างความร้อนให้กับตัวบ้านได้ทั้งวัน จึงสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศในบ้านลง ผลที่ตามมาคือค่าไฟที่ลดลงถึง 20% ต่อปี กระดาษคือต้นไม้ กระดาษ 1 ตัน แปรรูปมาจากต้นไม้อย่างต่ำถึง 17 ต้น เราจึงต้องใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการใช้ให้ครบทั้ง 2 หน้า ปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน   ปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น ให้ความเย็นเท่ากับเครื่องปรับอากาศ 1 ตัน ที่ให้ความเย็น ประมาณ 12,000 บีทียู แค่ปลูกต้นไม้ 1 ต้น ก็ถือว่าเราได้ช่วยกันรักษ์โลก รักษ์ชีวิต แล้วครับ/ค่ะ คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานำเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษ์โลก
  พิธีหล่อเทียนพรรษา ( 13/ก.ค./2559 )
      การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียน จัดเป็นพระราชกุศล และเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้านอีกด้วย โดยกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี ก่อน เข้าพรรษาสมัยนั้นการหล่อเทียนใช้หล่อด้วยขี้ผึ้งทั้งสิ้น ในปีหนึ่ง ๆ จะใช้ขี้ผึ้งเป็นจำนวนมากทั้งนี้เนื่องจากบรรดาวัดต่าง ๆ ที่เป็น วัดหลวงทุกวัด จะได้รับพระราชทานเทียนพรรษาวัดละ ๑ เล่ม หรือมากกว่านั้นทุก ๆ วัด จำนวนเทียนที่หล่อจึงมีมากขึ้น
  โครงการยุวชนประกันภัย ( 11/ก.ค./2559 )
      โครงการ“ยุวชนประกันภัย”
  คือ วิธีการกระจายความเสี่ยงภัยอย่างหนึ่ง ที่สมาชิกทุกคนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ จะต้องจ่ายเงินที่เรียกว่าเบี้ยประกันภัย ให้กับกองทุน และเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งเคราะห์ร้าย หรือได้รับความเสียหายตามที่กำหนด คนนั้นจะได้รับการชดใช้จากเงินกองกลางนั้น ตามจำนวนที่  ตกลง โดยมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้จัดการกองทุน
  มุทิตาจิต ครูทับทิม ( 6/ก.ค./2559 )
      “มุทิตา” หมายถึงความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือได้รับความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจเองโดยมิได้บังคับ เกิดขึ้นเพราะจิตใจปราศจากความอิจฉาริษยา เกิดขึ้นเพราะเป็นผู้มีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่น เพราะฉะนั้นจึงเรียกเป็นคำเต็มได้ว่า “มุทิตาจิต”
  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ( 1/ก.ค./2559 )
      วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประวัติ วันสถาปนาลูกเสือ ความหมาย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เขียน เรียงความ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรม วันสถาปนาลูกเสือ ทำพิธี วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 -> [จำนวน 34 อัลบัม]
  << 1 2 3 4 >>