[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  poll

     คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


  แผนที่โรงเรียน
  พยากรณ์อากาศ
  ผลการออกรางวัล


    
  รายการ Gallery หน้าหลัก    
  พิธีร่วมพลังแห่งความภัคดี ( 22/พ.ย./2559 )
      ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมร่วมพลังแห่งความภัคดี
  คณะครูอบรม ( 28/ต.ค../2559 )
      คณะครูโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม อบรมการใช้เทคโนโลยี ในการสอน ณ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 
  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ( 23/ก.ย./2559 )
      แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ( 19/ส.ค./2559 )
      ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำเจ้าราม
   เนืองในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
  กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 19/ส.ค./2559 )
      ความหมายของคำว่า "แม่"
   
       คำว่า “แม่” พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ไว้ดังนี้
   
       แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน
       ในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า "แม่" ซึ่งหมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น
   
       1. แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้
          - หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้
          - คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน
          - คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ
  กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 ( 19/ส.ค./2559 )
      การกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านสุขภาพ และพลานามัย และด้านจิตใจ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กีฬาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว และชุมชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก จะอาศัยกระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นเป็นรากฐานที่ดีของสังคม องค์กรของประเทศต่างๆทั่วโลก รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศจึงได้สนับสนุนให้มีการใช้กีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศตน
  คณะกรรมการนิเทศภายใน ( 5/ส.ค./2559 )
      คณะกรรมการนิเทศภายในจากคณะกรรมการสหวิทยาเขตศรีสวรรค์ตามโครงการพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์เรียนรู้นักเรียนมัธยมศึกษา จ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
  รณรงค์ประชามติ ( 5/ส.ค./2559 )
      การออกเสียงประชามติ
  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
  การออกเสียงประชามติ (Referendum) คือ การนำร่างกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญ และนโยบายที่สำคัญของประเทศ ไปผ่านการตัดสินเพื่อแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย นับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อแนวทางการปกครองประเทศ และถือเป็นประชาธิปไตยทางตรงแบบหนึ่งซึ่งประชาชนมีส่วนมีเสียงโดยตรงในการบริหารราชการแผ่นดิน
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ ( 30/ก.ค./2559 )
      สุนทรภู่ กวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เกิดวันจันทร์ เดือน 8 ขึ้น 1 ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช 1148 เวลา 2 โมงเช้า หรือตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 เวลา 08.00 น. นั่นเอง ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง (บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบัน)
  แห่เทียนจำนำพรรษา ( 15/ก.ค./2559 )
      เทียนพรรษา เป็นมาอย่างไร
  พระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดต่างๆ มีกิจวัตรสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือไหว้พระสวดมนต์ หรือที่เรียกกันว่า “ทำวัตรสวดมนต์” ปกติจะทำวันละ ๒ เวลา คือเช้ากับเย็น ดังเป็นที่รู้กันในนามว่า ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
  เครื่องสักการะที่ใช้ในการทำวัตรสวดมนต์ก็คือ ธูป และ เทียน ซึ่งมักมีประจำอยู่แล้ว ส่วน ดอกไม้ นั้นย่อมเป็นไปตามโอกาสที่ญาติโยมจะถวายมา วันไหนไม่มีดอกไม้ก็จุดแต่ธูปกับเทียน
  เครื่องสักการะเช่นนี้ ชวนให้นึกถึงอารัมภกถา หรือบทนำก่อนทำวัตรตอนหนึ่งที่ว่า อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยาก หมายความว่า ดอกไม้ธูปเทียนนั้นเป็นของตามแต่จะได้มา ได้มาอย่างไรหรือมีอย่างไร ก็ใช้อย่างนั้น ไม่มีก็ไม่ใช้ จึงอยู่ในลักษณะเป็น “บรรณาการของคนยาก”
  กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 -> [จำนวน 32 อัลบัม]
  << 1 2 3 4 >>